Ediţii

Vacanţe Muzicale la Piatra-Neamţ, ediţia a X-a,  28 iunie – 12 iulie 1981

Vacanţe Muzicale la Piatra-Neamţ – ediţia a X-a,  28 iunie – 12 iulie 1981

EDIŢIE ANIVERSARĂ CU IOSIF CONTA ŞI EMANUEL ELENESCU

Deschidere cu Emanuel Elenescu la pupitrul Filarmonicii „Moldova”

La cea de-a zecea ediţie a Vacanţelor, ediţie sărbătorească, se revine la obiceiul de a se deschide Festivalul cu un concert simfonic. Astfel, duminică 28 iunie 1981, la prânz, pe scena Teatrului Tineretului, membrii Orchestrei simfonice a Filarmonicii Moldova din Iaşi, dirijaţi de Emanuel Elenescu, au prezentat numerosului public care a umplut sala de spectacol Rapsodia I a lui Enescu, Variaţiuni rococo pentru violoncel şi orchestră, o lucrare ce-i aparţine lui Ceaikovski, precum şi Simfonia a V-a compusă de Beethoven, solistă fiind Alexandra Guţu.

A fost o frumoasă ocazie pentru ca, la  vârsta de şaptezeci de ani, celebrul compozitor şi dirijor român, Emanuel Elenescu, născut la 8 martie 1911 la Piatra, să revină şi să revadă plaiurile natale.

Muzicologul şi ziarista Dora Maria David, referindu-se la acest prim concert, scria următoarele „cântată cu multă vigoare şi dăruire, Rapsodia I a dezvăluit, sub bagheta maestrului Elenescu, valenţele artistice ale muzicii populare de joc pe care marele Enescu le-a pus aici în valoare într-o înveşmântare orchestrală măiestrită.”

În aceeaşi primă zi de Festival, în incinta Bibliotecii Judeţene, Alma Năstase şi Zita Kadar au susţinut un recital de pian cu lucrări din compoziţiile lui Skriabin, Şostakovici, Prokofiev şi Enescu.

Ediţie dedicată lui Enescu

Această ediţie a X-a a Vacanţelor Muzicale avea să fie dedicată centenarului naşterii lui George Enescu – născut la Liveni (Botoşani) în ziua de 19 august 1881.

Profesorul Vasile Vasile ne introduce, printr-o povestire care-i aparţine chiar genialului compozitor român, în intimitatea copilului George Enescu, cel care, la numai trei ani, ia pentru prima dată contact cu MUZICA: „o orchestră ciudată alcătuită dintr-un nai, câteva viori, un ţambal şi un contrabas, dar care mi-au lăsat o  impresie destul de puternică. A doua zi, de dimineaţă, încercam să întind un fir de aţă pe o bucată de lemn şi, crezând într-adevăr că făurisem o vioară, imitam ceea ce auzisem cu o seară înainte. Fluieram pentru a reda sunetele naiului, iar cu două bastoane de lemn înlocuiam ţambalul. Mi-am ascuns micul taraf în livada părintească, sub un copăcel, în timp ce mama, înnebunită, mă căuta peste tot, strigându-mi numele în cele patru vânturi.”

Reputatul muzicolog George Pascu a avut fericirea să-l cunoască personal şi să lucreze cu Enescu. Domnia sa se destăinuia, în perioada Vacanţelor Muzicale, mai tinerilor confraţi     într-ale muzicii: „venind să dirijeze orchestre înjghebate la Iaşi, îl aşteptam copleşiţi de emoţie şi de grija de a putea corespunde cât de cât cerinţelor unui atât de mare artist. Frica se risipea repede, de îndată ce urca pe podium. Cu neasemuită blândeţe, cu marea simplitate a adevăratului artist, cu fascinanta putere de sugestie ne-a cucerit, făcându-ne să participăm nestingheriţi  la realizarea «Eroicii», sau a primei sale suite pentru orchestră, cu sentimentul că ne integrăm firesc şi total în vrerea muzicală a celui care dirija.”

Ca urmare a succesului de public, maestrul Iosif Conta bisează un concert întreg

Evenimentul important al ediţiei a fost concertul din 2 iulie – repetat şi a doua zi, 3 iulie – susţinut de Orchestra simfonică a Radioteleviziunii, cu celebrul dirijor şi compozitor român Iosif Conta la pupitru, având-o ca solistă pe Mihaela Martin. Concert cu un program ales – Antonin Dvoŕák (Simfonia a V-a, Din lumea nouă), Wolfgang Amadeus Mozart (Concert pentru vioară şi orchestră) şi Maurice Ravel (Daphnis şi Chloe, suita a II-a).

De altfel, maestrul Conta, într-o discuţie avută cu ziaristul Traian Socea, mărturisea: „valoarea acestui festival se concretizează în formarea unui public, a gustului său, în a-i face pe oameni să se confrunte cu frumuseţile artei muzicale, să participe la viaţa spirituală a ţării prin participarea vie, mijlocită de Radio şi Televiziune, direct în sala de concerte audiind cele mai bune formaţii muzicale şi cei mai buni artişti ai ţării.”

Un element care a uimit la Vacanţele din 1981 a fost prezenţa într-un concert, alături de Orchestra de cameră Tescana din Bacău, dirijată de Ovidiu Bălan, a puştiului-minune – la acea vreme – pe numele său Dan Vornicelu, cel care, la numai şapte ani, a interpretat la vioară  Balada în La major a lui Enescu, Două madrigale, compoziţie a lui Vasile Donose, Trei arii de concert plus Concertul în la minor pentru vioară şi orchestră de Antonio Vivaldi şi Glasurile Putnei, compozitor Viorel Munteanu! „Interpetarea ce a dat-o concertului a fost o demonstraţie a faptului că frăgezimea vârstei nu constituie un impediment în înţelegerea muzicii atunci când este vorba despre un real talent.” Era constatarea, reţinută pentru posteritate de presa vremii, a studentei ieşene Ana Moldovan, din anul II de la muzicologie.

Profesori renumiţi la cursurile de măiestrie

Cursurile de măiestrie organizate la ediţia din anul 1981 au fost: cel de canto condus de Ella Urmă, cu lecţii special dedicate lucrărilor enesciene – lecţii predate de profesoara Magda Ianculescu; cursul de vioară, condus de George Manoliu, curs cu un program dedicat interpretării sonatelor pentru pian şi vioară compuse de Enescu; curs de compoziţie cu Ştefan Niculescu şi Aurel Stroe profesori, curs cu un program de analizare a unor lucrări din creaţia marelui compozitor român şi presărat cu audiţii şi comentarii ale unor compoziţii aparţinând diferitelor culturi muzicale europene şi nu numai; cursuri de muzică de cameră conduse de Wilhelm Berger (Bucureşti), de dirijat orchestră cu Iosif Conta la catedră, de pian – cu Mircea Dan Răducanu profesor, curs cu lecţii de speciale din lucrările aceluiaşi genial Enescu, lecţii predate în colaborare cu Ninuca Pop-Oşanu  şi Adrian Tomescu.

De altfel, legat de aceste adevărate master-class-uri, Mircea Dan Răducanu afirma că „aceste cursuri constituie un cadru propice pentru creaţie. Ieşind din sfera directă a şcolii, a examenelor şi lucrând  cu alţi profesori, studenţii câştigă foarte multe lucruri noi. (…) Mă bucur, de asemenea, că an de an tot mai multe personalităţi ale vieţii noastre muzicale aduc o deosebită contribuţie la lărgirea activităţilor din cadrul Vacanţelor, la impunerea unor cursuri de vară la nivel naţional şi la ridicarea manifestărilor la cote artistice de nivel internaţional.”

Simpozionul studenţesc al ediţiei a avul loc în ziua de 9 iulie, într-una dintre sălile Muzeului de Istorie şi a avut ca temă de discuţie „George Enescu în conştiinţa tinerei generaţii”.

La zece ani de la prima ridicare a cortinei, un prim bilanţ

A fost, această a X-a ediţie a Vacanţelor Muzicale la Piatra-Neamţ, şi un moment al bilanţului. Iar cel care a încercat aşa ceva a fost, firesc, unul dintre iniţiatorii festivalului – Mihail Cozmei: „vor rămâne înscrise în istoria acestei originale şi valoroase acţiuni artistice, numeroasele manifestări care au prilejuit lansarea şi afirmarea tinerilor interpreţi, compozitori şi muzicologi, în prezent valori certe ale culturii noastre muzicale.” Şi aici ar fi vorba despre studenţi ai Conservatoarelor din Iaşi, Cluj şi Bucureşti, cei mai reprezentativi fiind Bujor Prelipcean, Gheorghe Haag, Anton Diaconu, Dan Prelipcean, Mariana Cioromila, Victor Dumănescu, Tiberiu Popovici, Gheorghe Costin, Romeo Cozma, Nelly Miricioiu, Mihaela Agachi, Cristian Misievici. Şi lista ar mai putea continua încă.

La fel, la o privire de ansamblu a marilor personalităţi româneşti şi străine care şi-au pus amprenta asupra Vacanţelor Muzicale, pot fi amintiţi Ion Baciu, Sabin Păutza, Achim Stoia, Anton Zeman, Ştefan Niculescu, George Pascu, Friedrich von Hausseger, Corneliu Calistru, Vicente Ţuşcă, Gheorghe Oprea, Nicolae Gîscă, Tatiana şi Alexandru Moroşanu, Ioan Welt, Gabriela Marcovici, Sofia Cosma, Ştefan Ruha, Vasile Tarnavschi, Viorel Cosma, Vasile Spătărelu, Mihai Constantinescu, Dan Grigore. Ori formaţii devenite celebre – SUPER-Orchestra lui Ion Baciu, Corala Animosi, sau altele ale căror drum a plecat chiar de la Vacanţele Muzicale – Cvartetul Voces sau Corala Cantores Amicitiae.  

Recunoaşterea meritelor organizatorilor

A doua zi de după căderea cortinei ediţiei a X-a a Vacanţelor, în numele Senatului Conservatorului ieşean George Enescu, rectorul Mihail Cozmei împreună cu conferenţiarul universitar Vasile Spătărelu, semnau şi expediau către Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă a judeţului Neamţ o scrisoare în care, printre altele, este scris că „pentru noi toţi (profesorii şi studenţii de la Iaşi, nota autorului), zilele «vacanţelor»au fost zile de muncă, muncă stăruitoare întru perfecţionarea pregătirii profesionale a studenţilor. (…) S-au încrustat pentru totdeauna în conştiinţa noastră concertele de la Săvineşti sau Cetatea Neamţ, de la Războieni sau Teatrul Tineretului, concerte susţinute în faţa unui public numeros, un public receptiv şi entuziast care s-a născut şi a crescut odată cu Vacanţele Muzicale de la Piatra-Neamţ şi cu Stagiunea permanentă a Filarmonicii Moldova. Acum, la final de a zecea ediţie, noi ieşenii, înţelegem că toate succesele noastre, răsunetul naţional şi internaţional, au fost posibile numai pentru că în cetatea bimilenară de la poalele Ceahlăului am găsit o largă şi generoasă ospitalitate, inimi înflăcărate de pasiunea pentru frumos şi conştiinţe deschise către cerinţele de o caldă nobleţe umană.”

Erau cuvinte de recunoaştere a efortului depus de oamenii de la organizare. Cuvinte care le mulţumeau, dar îi şi obliga pe mai departe.

VACANŢE MUZICALE LA PIATRA-NEAMŢ, edţia a X-a, 28 iunie – 12 iulie 1981

28 iunie 1981, ora 11:00, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamţ
Deschiderea festivă

CONCERT SIMFONIC susţinut de orchestra Filarmonicii „Moldova” din Iaşi
Program:
George Enescu – Rapsodia I, Piotr Ilici Ceaikovschi – Variaţiuni rococo pentru violoncel şi orchestră, Ludvig van Beethoven – Simfonia a V-a
Dirijor, Ion Baciu
Solistă, Alexandru Guţu

28 iunie 1981, ora 18:30, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL DE PIAN

A interpretat de Alma Năstase
George Enescu – Suita în stil vechi,
A interpretat Zita Kadar
Aleksandr Skriabin – Fantezia în si minor,
Dimitri Şostakovici – Şase preludii,
Serghei Prokofiev – Sonata nr. 3, op. 28

29 iunie 1981, ora 10:30, Muzeul de Istorie, Piatra Neamţ
SIMPOZION

„Practica productivă a studenţilor şi rolul ei în integrarea învăţământului artistic
în viaţa socio-culturală a ţării noastre”
Au participat reprezentanţi ai institutelor de învăţământ artistic din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi.

29 iunie 1981, ora 18:00, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL VOCAL – INSTRUMENTAL

George Enescu – 7 cântece pe versuri de Clement Marot
au fost interpretate de către
Florin Acsinte– bariton
Manuel de Falla – 7 cântece spaniole
au fost interpretate de către
Carmen Cernichievici – mezzosoprană,
la pian Gabriela Marcovici
Franz Schubert – „Păstorul” – pentru soprană, clarinet şi pian,
Vasile Spătărelu – „E numele tău…”
au fost interpretate de către
Ada Bolocan-Strungariu – soprană
Doru Albu – clarinet
Zita Kadar – pian

30 iunie 1981, ora 18:30, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL DE VIOLONCEL
Interpretat de
George Tănăsescu
la pian Gabriela Marcovici
Program:
Ludvig van Beethoven – Sonata op. 69, Johannes Brahms – Sonata op. 38

1 iulie 1981, ora 18:30, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL DE PIAN “GEORGE ENESCU”

A interpretat
Ninuca-Oşanu Pop
În program: Suita op. 10 în Re major, Sonata nr. 1, op. 24 în fa diez minor

2 iulie 1981, ora 17:00, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL DE VIOARĂ

A interpretat Cristian Bărbuş,
la Pian Tatiana Moroşanu
Johannes Brahms – Sonata nr. ,1
Ernest Amédée Chausson – Poem

2 iulie 1981, ora 19:30, Casa de cultură, Piatra-Neamţ
CONCERT SIMFONIC
susţinut de orchestra Radioteleviziunii Române
Dirijor, Iosif Conta
Solistă, Mihaela Martin
Antonin Dvořák – Simfonia a V-a „Din lumea nouă”,
Wolfgang Amadeus Mozart – Concert pentru vioară şi orchestră,
Maurice Ravel – „Daphnis şi Chloe” – suita a II-a

3 iulie 1981, ora 19: 30, Casa de cultură, Piatra-Neamţ
CONCERT SIMFONIC
susţinut de orchestra Radioteleviziunii Române
Dirijor, Iosif Conta
Solistă, Mihaela Martin
Antonin Dvořák – Simfonia a V-a „Din lumea nouă”,
Wolfgang Amadeus Mozart – Concert pentru vioară şi orchestră,
Maurice Ravel – „Daphnis şi Chloe” – suita a II-a

4 iulie 1981, ora 18:30, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamţ
CONCERT CAMERAL
susţinut de orchestra de cameră „Tescana” a Filarmonicii din Bacău
Dirijor, Ovidiu Bălan
Solist, Dan Vornicelu
În program:
George Enescu – Balada în La major,
Vasile Donose – Două madrigale de pace,
Antonio Vivaldi – Trei arii de concert,
Viorel Munteanu – Glasurile Putnei,
Antonio Vivaldi – Concert în la minor pentru vioară şi orchestră,
Wolfgang Amadeus Mozart – Simfonia nr. 29 în La major, K.W. 201 (orchestră)

5 iulie 1981, ora 11:00, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
INTEGRALA SONATELOR PENTRU PIAN ŞI VIOARĂ DE GEORGE ENESCU

Sonata nr. 1
a fost interpretată de către Cristian Bărbuş
Sonata nr. 2
a fost interpretată de către Doru Cepreagă
Sonata nr. 3
a fost interpretată de către Gheorghe Mărgineanu
la pian Gabriela Marcovici

5 iulie 1981, ora 18:30, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamţ
CONCERT DE CONCERTE
susţinut de orchestra simfonică a Conservatorului „George Enescu” din Iaşi
Dirijor, Sabin Păutza
Sabin Pautza – Nocturne pentru soprană şi orchestră,
solistă Ada Bolocan – Strungariu;
Wolfgang Amadeus Mozart – Concertul în Sol major pentru vioară şi orchestră,
solist Cristian Pintilie;
Johan Baptist Cramer – Concertul în Mi bemol major pentru clarinet şi orchestră,
solist Doru Albu;
Ludvig van Beethoven – Concertul nr. 3 în do minor pentru pian şi orchestră,
solistă Anghel Venera

7 iulie 1981, ora 18:30, sala Tapiseriilor a Muzeului de Artă, Piatra-Neamţ
CONCERT CORAL
susţinut de corala „Cantores Amicitiae” a Conservatorului „George Enescu” din Iaşi
Dirijor, Nicolae Gîscă
În program:
Cristian Misievici – Cum s-a rostit Partidul,
I. Ogăcescu-Ţuţuianu – Cântând Plaiul Mioriţei,
Tudor Jarda – Mă luai, luai,
Achim Stoia – Hop şi şe,
Alexandru Paşcanu – Festum Hibernum,
Vasile Spătărelu – Ciuleandra – variaţiuni,
Nicolae Gâscă – Căluşul oltenesc,
Prelucrări corale: Tufişul din câmpie, Nem togodtam, Bolero, Flamenco, Twentiana, Sirtaki
Alexandru Paşcanu- Chindia – variaţiuni,
Sabin Pautza – Suita Mărgană

8 iulie 1981, ora 15:00 – Căminul cultural, Bălţăteşti
CONCERT CORAL

susţinut de corala „Cantores Amicitiae” a Conservatorului „George Enescu” din Iaşi
Dirijor, Nicolae Gîscă
În program piese corale româneşti şi din cântecele popoarelor

8 iulie 1981, ora 18:00, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL DE PIAN “ROBERT SCHUMANN”

Scene de copii op. 15, Sonata op. 22, în sol minor a fost interpretată de către Silvia Savu;
Kreisleriana a fost interpretată de către Venera Anghel

9 iulie 1981, ora 10:30, Muzeul de Istorie, Piatra-Neamţ
SIMPOZION „George Enescu în conştiinţa generaţiei tinere”

Au participat studenţi de la Conservatoarele Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi

9 iulie 1981, ora 14:00, Fabrica „8 Martie”, Piatra-Neamţ
CONCERT CORAL
susţinut de corala „Cantores Amicitiae” a Conservatorului „George Enescu” din Iaşi
Dirijor, Nicolae Gâscă
În program piese corale româneşti şi din cântecele popoarelor

9 iulie 1981, ora 18:30, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
ATELIER – DEZBATERE

„Tineri compozitori participanţi la cursul de compoziţie”
Cristian Misievici – Sonata pentru pian,
a interpretat Mihaela Constantin;
Teodor Caciora – Sonata pentru violoncel şi pian,
a interpretat George Tănăsescu,
la pian Gabriela Marcovici;
Viorel Munteanu – Sonata pentru vioară şi pian,
a interpretat Cristian Pintilie,
la pian Mihaela Constantin;
Adrian Pop – „Euritmii”,
a interpretat o formaţie instrumentală de la Conservatorul „Gheorghe Dima” din Cluj- Napoca
Concertul a fost prezentat de către Vasile Spătărelu

10 iulie 1981, ora 10:30, Muzeul de Istorie, Piatra-Neamţ
ATELIER – DEZBATERE „Personalitatea muzicală a Iaşului”

Au participat prof. univ. George Pascu, conf. univ. dr. Mihail Cozmei,
compozitorul Ştefan Zorzor,
criticii Iosif Sava, Dumitru Avachian, Liliana Gherman, Paula Bălan

10 iulie 1981, ora 17:00, staţiunea Durău
CONCERT CORAL
susţinut de corala „Cantores Amicitiae” a Conservatorului „George Enescu” din Iaşi
Dirijor, Nicolae Gâscă
În program piese corale româneşti şi din cântecele popoarelor

10 iulie 1981, ora 18:30, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
ATELIER DEZBATERE – Tineri compozitori participanţi la cursul de compoziţie

Horia Şurianu – „Refractio poesis” pentru flaut şi bandă magnetică,
a interpretat Cezar Horez;
Călin Ioachimescu – Cvartet de coarde
Mihnea Brumariu – Cvartet de coarde
au interpretat: Sorin Ionescu, Florin Voicu, Julieta Romanescu, Dan Joiţoiu
Liviu Dănceanu – „Archaeus” pentru vioară şi bandă magnetică
a interpretat Dorel Pascu Rădulescu
Concertul a fost prezentat de către Horia Şurianu

11 iulie 1981, ora 10:30, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
ATELIER DEZBATERE – „Critica Tinerilor”

Au participat studenţi de la Conservatoarele din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi,
criticii muzicali George Pascu, Mihail Cozmei, Smaranda Oţeanu, Ştefan Zorzor,
Dumitru Avachian, Liliana Gherman, Paula Bălan.
Conducerea dezbaterilor: Iosif Sava

11 iulie 1981, ora 18:30, sala Tapiseriilor a Muzeului de Artă, Piatra-Neamţ
CONCERT DE CAMERĂ
susţinut de Cvartetul de coarde „Voces” al Filarmonicii „Moldova” din Iaşi
Bujor Prelipcean – vioară I
Anton Diaconu – Vioară a II-a
Gheorghe Haag – violă
Dan Prelipcean – violoncel
Pascal Bentoiu – Cvartetul nr. 3 – primă audiţie absolută
George Enescu – Cavrtetul op. 22, nr. 2
Bela Bartok – Cvartetul op. 17, nr. 2

12 iulie 1981, ora 11:00, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL DE PIAN

Muzică românească contemporană
Liviu Glodeanu – Sonata nr. 2
Fred Popovici – Concentrice
Costin Cazaban – Naturalia (pian şi bandă magnetică)
Valentin Petculescu – Trei ipostaze ale măririi
Liviu Dandara – Qadriforium (pian şi bandă magnetică)
A interpretat Adrian Tomescu

12 iulie 1981, ora 18:30, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamţ
Festivitatea de premiere şi concertul laureaţilor concursului de interpretare, creaţie şi cercetare muzicologică din cadrul celei de a X-a ediţii a Vacanţelor Muzicale de la Piatra-Neamţ