Ediţii

Vacanţe Muzicale la Piatra-Neamţ, ediţia a VI-a, 1 – 15 iulie 1977

Vacanţe Muzicale la Piatra-Neamţ – ediţia a VI-a, 1 – 15 iulie 1977

UN SUCCES SCONTAT

Publicul mereu în atenţie

Ajunse deja pe un drum bine bătătorit pe parcursul ediţiilor anterioare şi cu nişte obiective clare îndeplinite – câştigarea unui public mai numeros şi lărgirea orizontului muzical – la finalul Vacanţelor Muzicale din anul 1977, se gândeşte o nouă ridicare de ştachetă.

Parcă vrând să confirme ceea ce spunea cu doi ani înainte Ştefan Ruha, cum că „la Piatra se cântă acum o altfel de muzică”, afirmaţie cuprinsă în episodul anterior, Dora Maria David, în revista „Muzica”, constata, la debutul Vacanţelor din 1977, că „la Piatra, poate şi datorită stagiunii simfonice permanente a Filarmonicii ieşene, a stagiunii camerale pe care studenţii şi cadrele didactice ale Conservatorului de la Iaşi o susţin în cadrul Clubului C.F.S. Săvineşti şi la Biblioteca Judeţeană, (…) s-a format un public tânăr, exigent, care a căpătat obişnuinţa, nevoia chiar, de a asculta muzică bună.”

O primă observaţie asupra acestei a şasea ediţii ar fi aceea că ea îşi concentrează activitatea – artistică, dar şi didactică – pe parcursul a doar două săptămâni, faţă de trei cât aveau alocate Vacanţele în primele cinci ediţii.

Programe muzicale de înaltă ţinută artistică

Şi de data aceasta, deschiderea oficială o constituie Concertul simfonic – devenit deja tradiţional pentru startul Vacanţelor – concert susţinut de Orchestra Conservatorului „George Enescu” din Iaşi, cu nelipsitul Ion Baciu la pupitru. Aşadar, o orchestră eminamente studenţească, alcătuită numai din tineri care au participat la Vacanţele anterioare, semn că cele cinci ediţii de dinainte nu se scurseseră în van. Munca profesorilor şi a studenţilor aducea un nou rezultat palpabil.

Această deschidere oficială – în a cărei program fuseseră incluse Simfonia „Oxford” a lui Haydn, Poemul simfonic „Finlandia” compus de Sibelius, Concertul pentru vioară şi orchestră în La major de Mozart, sau compoziţia lui Sabin Păutza „Columne”, cantată pentru cor şi orchestră, aceasta din urmă în primă audiţie (!) – fusese prefaţată de două recitaluri susţinute la Biblioteca Judeţeană, unul de vioară, avându-l pe Constantin Corfu în calitate de solist şi cu acompaniament de pian asigurat de Gabriela Marcovici, iar celălalt de pian, cu Vasile Tarnavschi protagonist.

Are din nou cuvântul specialistul, în persoana Dorei Maria David: „aflându-ne în anul Beethoven, pianistul Vasile Tarnavschi, cuplul Gabriela Marcovici (pian) – Bujor Prelipcean (vioară), au oferit recitaluri de sonate din creaţia marelui compozitor. La rândul său, violonistul Constantin Corfu a interpretat cu vigoare şi lirism, împreună tot cu Gabriela Marcovici, celebra sonată «Kreuzter», iar Leonardina Dumea a oferit o fluentă sonată a «Primăverii». Interpreţii au reuşit să tălmăcească efervescenta muzică beethoveniană, dozând cu luciditate dramatismul, adecvându-l stilului cameral.”  Referirile doamnei David erau, în plus faţă de cele amintite, asupra recitalului vocal-instrumental de la Clubul C.F.S., susţinut de Mihaela Rotaru şi Leonardina Dumea, precum şi a recitatalului intitulat sugestiv „Beethoven”, de la Casa Memorială „Calistrat Hogaş”, cu violonistul Bujor Prelipcean în calitate de solist.  

Cursurile de măiestrie ale ediţiei sunt în număr de şase şi reunesc la Piatra, alături de studenţii merituoşi – o parte dintre ei fiind premiaţi, în decursul ultimului an scurs de la gongul final al ediţiei anterioare, la concursuri naţionale de profil – şi profesori de marcă, nume importante şi respectate: Sofia Cosma – pentru cursul de pian, Gheorghe Sîrbu – la vioară, Ştefan Niculescu – cursul de compoziţie, Ion Baciu – masterul de dirijat orchestră, Sabin Păutza – la cursul de dirijat coral şi Arta Florescu – pentru cursul de canto.

De altfel, la începutul ediţiei, abia sosită de la Bucureşti, Arta Florescu declara: „a organiza pregătirea studenţilor într-un cadru închis, pentru sine, ar fi ca un obiect de artă care nu ar ajunge la conştiinţa publicului. Aici văd eu marele merit al Vacanţelor, în faptul că sunt «deschise» deopotrivă publicului şi interpreţilor, că pun faţă în faţă două fenomene, două procese care se interferează. Şi din care, fiecare are de câştigat.”

O apreciere aparte din partea publicului spectator, pare să fi avut – cel puţin presa vremii aşa consemna – formaţiile Corului Conservatorului ieşean şi „Cantores Amicitiae”, ambele pregătite şi dirijate de Nicolae Gîscă, cele care au abordat teme ale folclorului, aducând „o puternică notă de pitoresc, atât prin muzica populară românească, din care au fost selectate cântece dialectale insolite, cât şi prin prezentarea de piese din culturile popoarelor de pe cele cinci continente. Farmecul exotic şi antrenantele interpretări au cucerit publicul de toate categoriile, aceste formaţii concertând în întreprinderi ale municipiului şi la sate, în căminele culturale.”[1]

De mare încărcătură emoţională transmisă publicului, au fost cele două recitaluri (în Piatra, la sala de festivităţi a Liceului Petru Rareş, iar la Roman, la Muzeul Colecţia de artă)  susţinute de către membrii Cvartetului „Voces Contemporanae” – Bujor Prelipcean, Anton Diaconu, Gheorghe Haag şi Dan Prelipcean) – cei nelipsiţi de la Vacanţele Muzicale, recitaluri ale căror program, aşa cum remarca Dora Maria David, „nu a făcut concesii în privinţa accesibilităţii”. Dovadă sunt lucrările prezentate, Cvartetul op. 76, numărul 2 al lui Joseph Haydn, Jocurile lui Sabin Păutza, Cvartetul K.V. 421 în re minor, compoziţie a lui Mozart, precum şi un alt Cvartet, cel compus de Maurice Ravel.

În cadrul Simpozionului se naşte dialog între maeştri şi studenţi

Simpozionul ediţiei curente, al cărui nume arată şi orientarea dialogului – „Istoria patriei şi muzica” – s-a bucurat de participarea academicianului Ştefan Niculescu, a profesorilor Dumitru Bughici, Vasile Vasile şi Enea Borza. La discuţii s-au înscris şi studenţii, trei dintre ei având pregătite şi două teme – „1877 şi muzica”, prezentare făcută de Carmen Misievici şi Doina Paron, precum şi „Figuri ale istoriei patriei evocate în muzică”, concepţie a lui Ion Creţu. Simpozion care, ca şi la ediţia precedentă, a fost prefaţat de două manifestări muzicale cu caracter educativ ţinute în taberele de pionieri din Piatra-Neamţ. Temele, având în vedere auditoriul foarte tânăr, au fost uşor de abordat, şi s-au vrut a fi încă un pas făcut spre câştigarea de noi viitori melomani.

Chiar dacă nu a închis festivalul ca în precedentele cinci ediţiii, şi în 1977, între zidurile Cetăţii de la Tîrgu-Neamţ, s-au strâns artişti şi public deopotrivă pentru un „Concert popular”, acesta fiind susţinut de Orchestra simfonică şi Corul Conservatorului de Muzică „George Enescu” de la Iaşi.

Evenimentul de la Cetate a fost urmat, în cele trei zile rămase de festival, de concertele-recital de final de curs ale claselor de canto (la Teatrul Tineretului), vioară (Casa Memorială Calistrat Hogaş) şi pian (Biblioteca Judeţeană). Toate cele trei locaţii dovedindu-se neîncăpătoare pentru publicul care voia să fie prezent. Acest fapt l-a determinat pe Marcel Drăgotescu¸ vicepreşedinte al Comitetului Educaţiei Socialiste, instituţie de stat care era organizatorul principal al festivalului, să afirme după încheierea ediţiei a VI-a că Vacanţele Muzicale – 1977 „s-au constituit într-un nou succes, fapt care ne îndreptăţeşte – şi chiar ne obligă – să gândim mai amplu organizarea ediţiei viitoare, pentru a veni cu elemente de noutate.”[2]

Progrese pe toate planurile

La căderea cortinei celei de-a VI-a ediţii de Vacanţe se dorea, aşadar, o nouă ridicare de ştachetă. Idee ce se baza pe observaţia că la ultimele două ediţii – cele din 1976 şi 1977 – Festivalul urmase cu brio traseul ascendent pregătit la primele patru organizări. Iar concluzia pe care o trăgeau acum organizatorii era că se mai poate urca cu standardele. Bineînţeles că, grijulii cu ceea ce făceau, oamenii care se ocupau de organizare aveau antenele întinse la maximum şi puteau identifica şi minusurile. Astfel, apreciata pianistă şi profesoară Sofia Cosma era de părere că „în general nu sunt deosebiri faţă de ediţiile anterioare. Ceea ce contează însă pentru dumneavoastră este faptul că această manifestare există, dăinuie, aduce roade. Eu sesisez, de pildă, un real progres în rândul publicului; este mai numeros, mai divers şi ştie să «asculte». Mai cred că Vacanţele ar merita o publicitate mai vie, mai sărbătorească.” 

Se mai avea în vedere, viitoarele ediţii aveau să confirme, invitarea la festival a mai multor Conservatoare din ţară, poate chiar toate şcolile de muzică din învăţământul superior, dar şi aducerea celor mai talentaţi şi mai valoroşi dintre elevii de la liceele de muzică.    


[1] Revista “Muzica”, numărul 9, din 1977. 
[2] Conform ziarului „Ceahlăul” din 16 iulie 1977.

VACANŢE MUZICALE LA PIATRA-NEAMŢ, edţia a VI-a, 1 – 15 iulie 1977

Vineri, 1 iulie 1977, ora 1900, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL DE VIOARĂ susţinut de Constantin Corfu
În program: Ludwig van Beethoven – Sonata “Kreutzer”, Johannes Brahms – Sonata nr. 3 în re minor
La pian, Gabriela Marcovici

Sâmbătă, 2 iulie 1977, ora 1900, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL “BEETHOVEN” susţinut de pianistul Vasile Tarnavschi
În program: Sonata op. 14 nr. 1 în Mi major, Sonata op. 27 nr. 1 în Mi bemol major, Sonata op. 27 nr. 2 în Do diez minor “A lunii”

Duminică, 3 iulie 1977, ora 1100, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamţ
CONCERT SIMFONIC susţinut de orchestra simfonică a Conservatorului “George Enescu” Iaşi
Dirijor Ion Baciu
Solist Toma Samica – vioară
În program:
Jan Sibelius – Poemul simfonic “Finlandia”, Joseph Haydn – Simfonia “Oxford”
Wolfgang Amadeus Mozart – Concert pentru vioară şi orchestră în La major
Sabin Păutza – “Columne” cantată pentru cor şi orchestră (primă audiţie)

Duminică, 3 iulie 1977, ora 1600, Căminul cultural, Bălţăteşti
CONCERT CORAL susţinut de Corala Cantores Amicitiae a Conservatorului de muzică “George Enescu” din Iaşi.
Un program sugestiv intitulat Din muzica popoarelor
Dirijor, Nicolae Gîscă

Duminică, 3 iulie 1977, ora 1830, Casa de cultură, Tîrgu Neamţ
CONCERT CORAL susţinut de Corala Cantores Amicitiae a Conservatorului de muzică “George Enescu” din Iaşi.
Un program sugestiv intitulat Din muzica popoarelor
Dirijor, Nicolae Gîscă

Luni, 4 iulie 1977, ora 1000, Tabăra de pionieri, Piatra-Neamţ
MANIFESTARE MUZICALĂ CU CARACTER EDUCATIV
“Muzică de agrement din toate timpurile”
A prezentat muzicolog Maria Dora David

Luni, 4 iulie 1977, ora 1400, Clubul C.F.S. Săvineşti
RECITAL VOCAL INSTRUMENTAL
susţinut de
Mihaela Rotaru– soprană
Leonardina Dumea – vioară
la pian Gabriela Marcovici
În program:
Franz Lehár – Arie din opereta “Văduva veselă
Karl Zeller – Arie din opereta “Vânzătorul de păsări”
Johann Strauss – Arie din opereta “Liliacul”

Luni, 4 iulie 1977, ora 1900, Sala de festivităţi a Liceului “Petru Rareş“
CONCERT DE MUZICĂ DE CAMERĂ susţinut de cvartetul Voces contemporanae al Conservatorului “George Enescu” din Iaşi
Bujor Prelipcean – vioara I
Anton Diaconu – vioara a II-a
Gheorghe Haag – violă
Dan Prelipcean – violoncel
În program:
Sabin Păutza – Jocuri I, Joseph Haydn – Cvartet op.76 nr. 2, Wolfgang Amadeus Mozart – Cvartet K.V. 421 în re minor, Maurice Ravel – Cvartet

Marţi, 5 iulie, ora 1700, Casa de cultură, Piatra-Neamţ
CONCERT DE MUZICĂ DE CAMERĂ susţinut de orchestra BREVIS a Centrului universitar Iaşi

Marţi, 5 iulie 1977, ora 1900, Casa memorială “Calistrat Hogaş“, Piatra-Neamţ
RECITAL “BEETHOVEN”susţinut de violonistul – Bujor Prelipcean
În program:Sonata I-a op. 12 nr. 1 în Re major, Sonata a II-a op. 12 nr. 2 în La major, Sonata a VII-a op. 30 nr. 2 în la minor
La pian, Gabriela Marcovici

Miercuri, 6 iulie 1977, ora 1000, Tabăra de pionieri, Piatra-Neamţ
MANIFESTARE MUZICALă CU CARACTER EDUCATIV
“Pagini din istoria românească şi a altor şcoli naţionale”
A prezentat muzicolog Maria Dora David

Miercuri, 6 iulie 1977, ora 1800, Colecţia de artă, Roman
CONCERT DE MUZICă DE CAMERĂ susţinut de cvartetul Voces contemporanae al Conservatorului “George Enescu” din Iaşi
Bujor Prelipcean – vioara I
Anton Diaconu – vioara a II-a
Gheorghe Haag – violă
Dan Prelipcean – violoncel
În program: Sabin Păutza – Jocuri I, Joseph Haydn – Cvartet op.76 nr. 2, Wolfgang Amadeus Mozart – Cvartet K.V. 421 în re minor, Maurice Ravel – Cvartet

Miercuri, 6 iulie 1977, ora 1900, Sala de festivităţi a Liceului “Petru Rareş“, Piatra-Neamţ
RECITAL MOZART susţinut de violonista Magda Sîrbu
În program: Sonata în Si bemol major nr. 4, Sonata în Sol major nr. 6, Sonata în Si bemol major nr. 15
La pian, Mihai Sîrbu

Joi, 7 iulie 1977, ora 1400, Fabrica “Comuna de Paris”, Piatra-Neamţ
CONCERT CORAL
susţinut de corala Animosi a Conservatorului de muzică “George Enescu” din Iaşi
Dirijor Nicoale Gîscă

Joi, 7 iulie 1977, ora 1900, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL VOCAL INSTRUMENTAL susţinut de soprana Steluţa Pălănceanu şi violonistul Ştefan Petrescu
În program: Franz Schubert – Popas, Piotr Ilici Ceaikovski – De ce?, George Enescu – De Anul Nou, Modest Mussorgski – Motanul marinar, Paul Constantinescu – Cântec pentru adormit Mitzura, Giaccomo Puccini – Aria Musetei din opera “Boema”, Felicia Donceanu – Apă vie, Léo Delibes – Bolero, Johann Sebastian Bach – Sonata pentru vioară solo în sol minor, Christian Sinding – Suita norvegiană
La pian, Gabriela Marcovici

Vineri, 8 iulie 1977, ora 1000, Tabăra de pionieri, Piatra-Neamţ
MANIFESTARE MUZICALĂ CU CARACTER EDUCATIV
“Muzică de agrement din toate timpurile”
A prezentat muzicolog Maria Dora David

Vineri, 8 iulie 1977, ora 1900, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL VOCAL INSTRUMENTAL susţinut de soprana Paula Filip şi violonistul Petrică Pană
În program: Franz Schubert – Păstrăvul, Achim Stoia – Când treci bade pe la noi?, George Enescu – Tu m-ai uitat, Ambrose Thomas – Arie din opera “Mignon”, Gioacchino Rossini – Aria Bertei din opera “Bărbierul din Sevilla”, Giuseppe Tartini – Sonata în sol minor “Trilul diavolului”, Piotr Ilici Ceaikovski – Vals – scherzzo

Sâmbătă, 9 iulie 1977, ora 1000, “Teatrul Tineretului”, Piatra-Neamţ
Simpozionul “ISTORIA PATRIEI ŞI MUZICA”
Au participat compozitori şi muzicologi din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi

Sâmbătă, 9 iulie 1977, ora 1900, Casa memorială “Calistrat Hogaş“, Piatra-Neamţ
RECITAL DE VIOLONCEL
susţinut de violoncelistul Gheorghe Tănase
În program: Franz Schubert – Sonata “Arpegione”, Johannes Brahms – Sonata op. 38 în mi minor
La pian, Gabriela Marcovici

Duminică, 10 iulie 1977, ora 1100, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL DE PIAN susţinut de pianista Vanda Duda
În program: Johann Sebastian Bach – Choral în Sol major, Ludwig van Beethoven – 32 Variaţiuni în do minor, Frédéric Chopin – Balada III, Claude Debussy – Suita “Pour le piano”

Duminică, 10 iulie 1977, ora 2000, Cetatea Neamţ
CONCERT POPULAR susţinut de orchestra simfonică şi corul Conservatorului de muzică “George Enescu” din Iaşi

Luni, 11 iulie 1977, ora 1400, Fabrica “8 Martie”, Piatra-Neamţ
CONCERT CORAL susţinut de corul Conservatorului “George Enescu” din Iaşi
Dirijor, Nicolae Gîscă

Luni, 11 iulie 1977, ora 1900, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamţ
RECITALUL CLASEI DE CANTO condusă de prof. Arta Florescu – artistă a poporului

Marţi, 12 iulie 1977, ora 1900, Casa memorială “Calistrat Hogaş“, Piatra-Neamţ
RECITALUL CLASEI DE VIOARĂ condusă de prof. Gheorghe Sîrbu

Miercuri, 13 iulie 1977, ora 1900, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITALUL CLASEI DE PIAN condusă de prof. Sofia Cosma