Ediţii

Vacanţe Muzicale la Piatra-Neamţ, ediţia a IV-a, 29 iunie – 20 iulie 1975

Vacanţe Muzicale la Piatra-Neamţ – ediţia a IV-a, 29 iunie – 20 iulie 1975

VACANŢELE  NASC DEJA DISCUŢII

Cresc pretenţiile organizatorilor

Rămase, la finalul ediţiei precedente, printre alte probleme de rezolvat pentru viitor, la acea a publicităţii, Vacanţele Muzicale ale ediţei a patra lansează (premieră în istoria Festivalului!), în colaborare cu ziarul „Ceahlăul”, o foaie volantă de întindere a patru pagini de mărimea de atunci a cotidianului, foaie care prezintă, în imagini şi cuvinte, un rezumat al primelor trei ediţii.

În avanpremiera ediţiei a patra, 29 iunie – 20 iulie 1975, cotidianul „Ceahlăul” inserează o declaraţie a decanului Facultăţii de Muzică a Conservatorului „George Enescu din Iaşi, domnul conferenţiar universitar Mihail Cozmei: „ne preocupă în continuare configurarea unui cadru optim pentru această manifestare. Vrem ca Vacanţele Muzicale să asigure din ce în ce mai bine, pe de o parte, pregătirea practică a studenţilor, pe de alta, amplificarea activităţii de educaţie muzicală a publicului din judeţul Neamţ. (…) Ca noutăţi, ediţia curentă aduce concertele de muzică de cameră, precum şi concertele de muzică populară, de muzică pop. De asemenea, în cadrul programului actualelor Vacanţe am cuprins şi Festivalul – concurs de Muzică Uşoară «Florile Ceahlăului», festival ajuns la ediţia a opta.”[1]

Nume mari la cursurile de măiestrie

Ediţia din 1975 constituia momentul apariţiei pe scenele Vacanţelor, a altor nume mari. Precum cel al lui Ştefan Ruha, în dublă calitate, de profesor al cursului de măiestrie de la vioară, dar şi de solist, pe 16 iulie, la Teatrul Tineretului, acompaniat fiind la pian de Gabriela Marcovici. La fel, Dan Grigore conduce master-class-ul de pian, dar urcă şi pe scenă, pe 14 iulie, pentru un recital pianistic din muzică de Chopin.

Celelate cursuri de măiestrie organizate la această ediţie a Vacanţelor sunt cele de canto – condus de Tiberiu Popovici (deşi anunţată era Arta Florescu, numai că ea nu a mai ajuns la Piatra din varii motive), muzică de cameră – cu George Hamza, în calitate de profesor, de compoziţie muzicală – în care compozitorul Aurel Stroe împărtăşeşte mai tinerilor colegi de breaslă din tainele acestei arte, şi nu în ultimul rând, cursul dirijoral cu maestrul Ion Baciu la pupitru.

Totalizând şase clase de măiestrie, Vacanţele anului 1975 vor aduce aproape două sute de studenţi doar la cursuri!

O dovadă a faptului că Festivalul a prins rădăcini adânci în sufletele publicului este faptul că deja, prin presa vremii, apăruseră şi nemulţumiri!

Festivalul nemţean naşte discuţii

Una dintre ele era legată de faptul că, luând exemplul judeţului Neamţ, lucrătorii din cultură care activau la Huşi au organizat, exact în aceeaşi perioadă, manifestări similare şi acolo. Este şi motivul pentru care Arta Florescu nu a mai participat la Vacanţele de la Piatra-Neamţ. Iar un anume Nicolae Sandu, funcţionar, să-şi verse oful în Suplimentul cultural al „Ceahlăului”: „foarte bine că face şi Huşiul ce se face aici. Numai că unele concerte au fost suspendate la Piatra pentru că formaţiile erau la… Huşi!”

Alt fapt care a stârnit controverse era legat de simpozionul pe teme teoretice – „Vacanţele Muzicale la Piatra-Neamţ, formă de integrare a practicii studenţilor de la Conservatoare în activitatea de educaţie estetică a oamenilor muncii”. Iar profesorul de muzică George Grigorică propunea „ca publicul să fie implicat cât mai direct, nu numai în manifestările concertistice, ci şi în dezbaterile teoretice. Simpozionul, de pildă, să nu fie doar pentru un cerc restrâns de iniţiaţi.”

Dar nici cuvintele de laudă şi de apreciere nu au lipsit. „Iubesc sincer această manifestare. De aceea, fireşte, sunt prezent aici pentru a treia oară. Pot spune că Vacanţele realmente au prins la public, au astăzi un statut bine definit. Să cânţi în întreprinderi şi instituţii, la sate, în mijlocul marilor colectivităţi umane – iată un cadru cât se poate de generos pentru un muzician” este ceea ce gândea atunci Anton Diaconu, asistent universitar şi componentul de mai târziu – la începutul anilor ’80, odată cu plecarea lui Gheorghe Haag – al Cvartetului Voces.

Pentru ca, Vasile Chertic, muncitor, o persoană care vine din partea cealaltă, cea a stalului, să se declare mândru că „am ajuns la condiţia unui oraş cu o bogată viaţă muzicală. Greu de imaginat până acum câţiva ani, municipiul Piatra-Neamţ are astăzi nu numai săli de concerte, ci şi propriile sale manifestări muzicale. Unele de aceeaşi anvergură cu cele găzduite de vechi centre culturale ale ţării.”

Iar profesorul Gheorghe Sîrbu e mulţumit de faptul că „văd aici cum se finalizează munca noastră  de fiecare zi cu studenţii.  E o atmosferă de studiu şi de creaţie, o atmosferă care defineşte muzica  în însăşi spiritul ei, în adevărata ei nobleţe.”

Închiderea de la Cetate devine tradiţie

Devenită deja o tradiţie, închiderea a aparţinut Cetăţii Neamţ. Acolo, într-o atmosferă extraordinară – mărturie stau fotografiile realizate atunci, dar şi simţămintele participanţilor, o parte cuprinsă în presa vremii, altă parte aflată în prezent din discuţiile avute cu unii dintre ei – Corul Filarmonicii de  Stat „Moldova”, împreună cu Orchestra simfonică a Conservatorului „George Enescu”, cu Ion Baciu la pupitrul dirijoral, au marcat finalul unei munci depuse de un număr mare de oameni, trudă ce s-a concretizat în cea de a patra ediţie a Vacanţelor Muzicale la Piatra-Neamţ.

La final de ediţie, considerând Festivalul ca permanent perfectibil, maestrul Ion Baciu propune în vederea pregătirii mai bine a Vacanţelor 1976 „diversificarea modalităţilor de educaţie muzicală. Astfel, pe lângă Vacanţe, socotesc oportună organizarea aici, la Piatra, a unei stagiuni camerale de talia celei simfonice. De asemenea, s-ar putea organiza un ciclu de concerte-lecţii pentru elevi şi pentru tinerii muncitori.”

Cum s-ar spune, ştacheta era din nou ridicată!


[1] Ziarul „Ceahlăul”, numărul 1983 din 28 iunie 1975.

VACANŢE MUZICALE LA PIATRA-NEAMŢ, edţia a IV-a, 29 iunie-20 iulie 1975

29 iunie 1975, ora 1100, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamţ
CONCERT SIMFONIC
susţinut de orchestra simfonică a Filarmonicii „Moldova” Iaşi

1 iulie 1975, ora 1900, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL DE PIAN – MIHAI SÎRBU
Program: Joseph Haydn – Sonata în Si bemol major,Johann Sebastian Bach – Preludiu şi fugă în fa minor, Frédéric Chopin – Studiu op. 10 nr. 7
Constantin Silvestri – Piesă de concert nr. 1, Franz Listz – Balada în si minor
Johannes Brahms – Rapsodia op. 79 nr. 2, Serghei Rahmaninov – Preludiu în Si bemol major
Alexandr Skriabin – Studiu nr. 1

2 iulie 1975, ora 1900, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL DE VIOARĂBUJOR PRELIPCEAN
Program: Wofgang Amadeus Mozart – Sonata nr. 12, K.w. 379
Ludwig van Beethoven – Sonata nr. 10, op. 96, Edvard. Grieg – Sonata nr. 2, Sol major
A acompaniat Gabriela Marcovici

2 iulie 1975, ora 1700, – Căminul cultural, Bălţăteşti
CONCERT DE MUZICĂ POPULARĂ

2 iulie 1975, ora 2000, – Casa de cultură, Tîrgu Neamţ
CONCERT DE MUZICĂ POPULARĂ

3 iulie 1975, ora 1900, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL DE PIAN – NINUCA OŞANU-POP
În program: George Enescu – Sonata op. 10, Sonata op. 24. nr. 1 fa diez minor, Sonata op. 24, nr. 3 Re major

3 iulie 1975, ora 1800, Căminul cultural, Taşca
CONCERT DE MUZICĂ POPULARĂ

3 iulie 1975, ora 2000, Clubul central, Bicaz
CONCERT DE MUZICĂ POPULARĂ

4 iulie 1975, ora 1900, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL DE VIOARĂ – ANTON DIACONU
Program: Giuseppe Tartini – Trilul diavolului, Johannes Brahms – Sonata nr. 2
Eugène Isaye – Sonata nr. 3 „Balada”, Piotr Ilici  Ceaikovski – Vals scherzo
A acompaniat Yvonne Piedemonte

5 iulie 1975, ora 1900, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL DE PIAN – VASILE TARNAVSCHI
Program: Johann Sebastian Bach – Partida nr. 1, Paul Constantinescu – Toccata
Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata în la minor, Béla Bartók – Suita op. 14

7  iulie 1975, ora 1900, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL DE PIAN – YVONNE PIEDEMONTE
Program: Johannes Brahms – Rapsodia nr. 2
Frédéric Chopin – Balada nr. 3, Johannes Brahms – Intermezzo
Serghei Prokofiev – Preludiu, Romeo şi Julieta, Sigismund Toduţă – Passacaglia

8 iulie 1975, ora 1800, Clubul tineretului, Piatra Neamţ
CONCERT CAMERALCVARTETUL VOCES CONTEMPORANAE
Bujor Prelipcean – vioara I
Anton Diaconu – vioara a II-a
Gheorghe Haag – violă
Dan Prelipcean – violoncel
În program Ludwig van Beethoven – Cvartetul op. 59 nr.3
Johannes Brahms – Cvartet op. 51 nr. 2, Bèla Bartók – Cvartet op. 11 nr. 2

8 iulie 1975, ora 1900, Colecţia de artă, Roman
CONCERT CAMERALCVARTETUL MELOS
Lenuţa Popa – vioara I
 Viorica Cristian – vioara a II-a
Maria Schneider – violă
Nadea Podariu – violoncel
Program: Wolfgang Amadeus Mozart – Cvartetul „Vânătoarea”
Ludwig van Beethoven – Cvartetul op. 18 nr. 4, Bèla Bartók – Cvartetul nr. 1

9 iulie 1975, ora 1400, Clubul C.F.S. Săvineşti
CONCERT SIMFONIC
Cu participarea orchestrei simfonice a Conservatorului „George Enescu” Iaşi

9 iulie 1975, ora 1800, Sala „Modern”, Piatra Neamţ
CONCERT DE MUZICĂ DE CAMERĂ
cu orchestra Nuova consonanza a Conservatorului „George Enescu”
În program Gabriel Iranyi – Tărâm, Edgard Varese – Octandre
Liviu Glodeanu – Invenţiuni, Igor Stravinschi – Povestea soldatului
Dirijor Vicentie Ţuşcă

10 iulie 1975, ora 1900, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL DE PIAN – MIHAELA CONSTANTIN
În program Jean Baptiste Lully – Şase piese pentru pian, Robert Schumann – Kreisleriana
Olivier Messiaen – Insula de foc, Cristian Misievici – Sonată

10 iulie 1975, ora 1930, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamţ
CONCERT CORAL
susţinut de corul Conservatorului „Ciprian Porumbescu” Bucureşti
Au fost prezentate lucrări de creaţia compozitorilor Claude Le Jeune, Giovanni Pierluigi Palestrina, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Claude Debussy, Mihail Jora, Alexandru Paşcanu, Miriam Marbé, Nicolae Brînduş, Radu Paladi
Dirijor, Petre Crăciun

11 iulie 1975, ora 1930, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamţ
CONCERT SIMFONIC
Cu participarea orchestrei simfonice a Conservatorului „George Enescu” Iaşi
În program: Achim Stoia – Trei dansuri din Ardeal
Johann Sebastian Bach – Concert în re minor pentru două viori şi orchestră
Solişti Bujor Prelipcean, Anton Diaconu
Woflgang Amadeus Mozart – Simfonia nr. 39
Robert Wagner – Uvertura la opera „Tannhauser
Dirijor, Gheorghe Stanciu

12 iulie 1975, ora 1000, Clubul filialei Neamţ a Uniunii ziariştilor, Piatra-Neamţ
CONCERT CAMERALCVARTETUL VOCES CONTEMPORANAE
Bujor Prelipcean – vioara I
Anton Diaconu – vioara a II-a
Gheorghe Haag – violă
Dan Prelipcean – violoncel
În program Ludwig van Beethoven – Cvartetul op. 59 nr.3
Johannes Brahms – Cvartet op. 51 nr. 2, Bèla Bartók – Cvartet op. 11 nr. 2
12 iulie 1975, ora 1400, Clubul C.F.S. Săvineşti

CONCERT CORAL
susţinut de corul Conservatorului „Ciprian Porumbescu” Bucureşti
Au fost prezentate lucrări de creaţia compozitorilor Claude Le Jeune, Giovanni Pierluigi Palestrina, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Claude Debussy, Mihail Jora, Alexandru Paşcanu, Miriam Marbé, Nicolae Brînduş, Radu Paladi
Dirijor, Petre Crăciun

12 iulie 1975, ora 1900, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL DE PIAN – VANDA BRAUNER, studentă a Conservatorului „P. I. Ceaikovski” din Moscova

13 iulie 1975, ora 1800, Căminul cultural, Săbăoani
CONCERT CORAL
susţinut de corul Conservatorului „Ciprian Porumbescu” Bucureşti
Au fost prezentate lucrări de creaţia compozitorilor Claude Le Jeune,  Giovanni Pierluigi Palestrina, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Claude Debussy, Mihail Jora, Alexandru Paşcanu, Miriam Marbé, Nicolae Brînduş, Radu Paladi
Dirijor, Petre Crăciun

14 iulie 1975, ora 1900, Clubul central, Bicaz
CONCERT DE MUZICĂ POP cu formaţia Ethos

14 iulie 1975, ora 1930, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamţ
RECITAL DE PIAN – DAN GRIGORE
Program: Frédéric Chopin – Şase studii, Trei mazurci, Două valsuri, Două scherzo-uri

15 iulie 1975, ora 1800, Clubul Tineretului, Piatra-Neamţ
CONCERT DE MUZICĂ POP cu formaţia Ethos

16 iulie 1975, ora 1000, Clubul filialei Neamţ a Uniunii ziariştilor, Piatra-Neamţ
CONCERT CORAL
Cu participarea coralei Animosi

16 iulie 1975, ora 1900, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamţ
RECITAL DE VIOARĂ – ŞTEFAN RUHA, artist emerit
Program: Vasile Spătărelu – Sonatina, Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata în Do major
Ludwig van Beethoven – Sonata în re minor
A acompaniat Gabriela Marcovici

16 iulie 1975, ora 1900, Căminul cultural, Bălţăteşti
CONCERT DE MUZICĂ POP cu formaţia Ethos

17 iulie 1975, ora 1400, fabrica „8 Martie”, Piatra Neamţ
CONCERT CORAL
Cu participarea coralei Animosi

17 iulie 1975, ora 1900, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamţ
RECITAL DE CANTO
Al clasei condusă de Arta Florescu – artistă a poporului

18 iulie 1975, ora 1000, sala de recepţie a hotelului „Ceahlău”
SIMPOZION
„Vacanţele muzicale la Piatra Neamţ, formă de integrare a practicii studenţilor de la Conservatoare în activitatea de educaţie estetică a oamenilor muncii”.
Au participat muzicologi din centrele universitare Bucureşti, Iaşi şi Cluj.

18 iulie 1975, ora 1930, Teatrul Tineretului, Piatra-Neamţ
CONCERT SIMFONIC
Al clasei de dirijat condusă de Ion Baciu

19 iulie 1975, ora 1900, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL DE VIOARĂ
Al clasei de măiestrie condusă de Ştefan Ruha – artist emerit

19 iulie 1975, ora 1900, Căminul cultural, Roznov
CONCERT DE MUZICĂ POP cu formaţia Ethos

20 iulie 1975, ora 1000, Biblioteca judeţeană, Piatra-Neamţ
RECITAL DE PIAN al clasei de măiestrie condusă de Dan Grigore

20 iulie 1975, ora 2000, Cetatea Neamţ
CONCERT SIMFONIC
Spectacol de închidere al Vacanţelor Muzicale